Persoană juridică

Facilitatea fiscală denumită 20% oferă oportunitatea persoanelor juridice de a sprijini cauze care se aliniază cu valorile organizației lor, prin redirecționarea unei părți din impozitul pe venit (la fiecare trimestru) sau din profitul anual. 

În esență, persoanele juridice vor plăti impozitul în întregime, dar 20% din suma totală poate fi direcționată către o organizație non-profit.

Dacă alegeți să ne sponsorizați, veți susține tinerii defavorizați, pe care îi ajutăm prin programele noastre de educație.

Dacă sunteți societate comercială care plătește impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: 0,75% din cifra de afaceri, respectiv 20% din impozitul pe profitul anual datorat.

 Dacă sunteți microîntreprindere, puteți sponsoriza Asociația Outventure, potrivit legii. Sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul IV, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat pentru acest trimestru.

Conform Ordinului 1679/2022, dacă în anul 2022 nu ați făcut deloc sponsorizări deductibile sau prin sponsorizările efectuate nu ați atins plafonul maxim stabilit prin lege (20% din impozitul pe profit dar nu mai mult de 0,75% din cifra de afaceri, respectiv maxim 20% din impozitul pe venit, pentru microîntreprinderi) aveți posibilitatea de a depune, până la data de 25 decembrie 2023, la ANAF, Declarația 177, prin care solicitați ca diferența de sponsorizare până la plafonul maxim, rămasă nealocată, să fie redirecționată către proiectele Asociației Outventure.

Compania ta poate redirecţiona 20% din impozitul pe venit/ profit către un ONG (sau mai multe) într-un termen de 6 luni de la depunerea declaraţiei pe profit (conform Ordin 1679/2022).

Încheiem un contract de sponsorizare (pe care îl trimiţi către noi pe email la contact@outventure.ro) şi formularul 177 „Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”, iar noi o să primim de la ANAF suma înscrisă de tine în formular, din taxele plătite deja de companie.

Cum se completează formularul 177?

La secțiunea II a formularului, „Redirecționarea impozitului pe profit/venit”, bifează căsuța 1: „Sponsorizare către entități persoane juridice fără scop lucrativ”

La secțiunea II, „Date de identificare a beneficiarului”, include informațiile de mai jos:

Denumire: Asociația Outventure
Cod de identificare fiscală: 31383658
Judeţ: Iași
Localitate: Iași
Cod poṣtal: 700274
Stradă ṣi număr: Stradela Păun nr.20
Telefon: 0744681006
Email: contact@outventure.ro
Cont bancar (IBAN): RO93BTRLRONCRT0328672201

Persoană fizică

Sistemul fiscal permite contribuabililor persoane fizice să redirecţioneze până la 3,5% din impozitul anual pe venit către o entitate nonprofit. Astfel,  cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu o parte din impozitele lor (conform dispoziţiilor art. 57, al. 4 din Legea 571/2003).

Această sumă nu reprezintă o donaţie, ci este o contribuție la bugetul de stat, redirecţionată de către fiecare cetăţean în parte spre sectorul neguvernamental.

Dacă ai realizat în anul 2022 venituri din salarii sau pensii, completează Formularul ANAF 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual, pe care il poți completa mai jos.

Varianta cea mai rapidă și simplă e completarea formularului online.

VARIANTA ONLINE

Intră pe website-ul https://formular230.ro/asociatia-outventure completează datele tale și semnează-l, iar formularul va ajunge direct la noi.

Noi le vom depune până pe 25 mai 2023 la ANAF și ei vor vira sumele aferente către contul nostru.

 

VARIANTA FIZICĂ

Formularul 230 trebuie completat cu datele prevăzute obligatoriu, cu majuscule, citeţ şi corect și semnat olograf.

  • Nume, iniţiala tatălui, prenume
  • Cod numeric personal
  • Adresă domiciliu
  • Semnătura contribuabil
 
Se trimite:
  • Prin poştă cu scrisoare recomandată către unitatea ANAF de care aparţii cu domiciliul. Lista administraţiilor aici.
  • Prin poştă sau curier la adresa sediului nostru (Stradela Păun nr.20, Iași) şi ne ocupăm noi de depunerea lui.
 

Termenul limită pentru depunere este 25 mai 2023.

Voluntariat

Vrei să te alături inițiativei noastre de a promova educația outdoor? Alătură-te ca voluntar și te vom contacta pentru acțiunile viitoare.